Elnos BL Bosna i Hercegovina

Elnos BL d.o.o. u Bosni i Hercegovini datira od 1996. godine. Izuzetno uspješnim poslovanjem, posvećenošću i vizijom izgrađeni su ime i imidž jedne od vodećih elektroenergetskih kompanija, čija je djelatnost široko zastupljena u skoro svim dijelovima države.

Sjedište kompanije je u Banjaluci, gdje se poslovanje odvija na šest lokacija, u Upravi Grupe, dvije upravne zgrade (sa veleprodajnim skladištem), proizvodnji, maloprodajnom centru i mehaničkoj radionici. Elnos BL Banjaluka posjeduje 4350 m2 zatvorenog i 5200 m2 otvorenog poslovnog prostora.

Pored sistemske i tenderske prodaje, kompanija u BiH bavi se i prodajom roba. Od početka poslovanja do danas, prodaja roba bilježi fantastične rezultate i reference, koji su je doveli na lidersku poziciju u BiH. Imamo vrlo razvijenu veleprodajnu i maloprodajnu mrežu, kao i jedno od najsnabdjevenijih veleprodajnih skladišta.

Značajne rezultate i reference ostvarili smo u javnom sektoru, radu sa međunarodnim organizacijama i Vladama mnogih evropskih država, kao i u privatnom sektoru. Kao jedan od najznačajnijih poslovnih subjekata u oblasti elektronergetike u Bosni i Hercegovini, učestvujemo u brojnim kapitalnim projektima. Stalni razvoj i jačanje Elnosa BL u BiH, kao i svih članica naše Grupe, jedan je od strateški najvažnijih ciljeva kompanije.