ENS Hrvatska

Kontinuitet dobrih poslovnih rezultata i učešće u realizaciji kapitalnih projekata doveli su ne samo do jačanja, već i do značajnog rasta Elnos Grupe. Nova Članica naše Grupe je i Elnos Croatia, sa sjedištem u Kistanjama. Kompanija je registrovana za projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih objekata.