Elnos inženjering Crna Gora

Elnos Grupa je osam godina prisutna na tržištu Crne Gore. Prvi posao na ovom tržištu EInos BL d.o.o. bilježi 2007. godine, u oblasti inženjeringa. U naredne dvije godine realizovano je nekoliko značajnih ugovora, nakon kojih je uslijedilo učešće u strateškim projektima „Elektroprivrede Crne Gore“. Prateći puls tržišta, EInos BL 2009. godine osniva kompaniju „Elnos inženjering“ d.o.o. u Podgorici. Ova kompanija je učestvovanjem u izgradnji i modernizaciji energetskih objekata visokog kvaliteta i performansi, gradila svoju poziciju i ugled.
Elnos Grupa dala je značajan doprinos realizujući neke od ključnih projekata za Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES). Urađeno je mnogo na unapređivanju ambijenta u oblasti energetike u Crnoj Gori. Elnos Grupa prepoznata i priznata kao bitan faktor u osavremenjavanju crnogorskog energetskog sektora. Realizovali smo veliki broj projekata, kako za ‘Crnogorski elektroprenosni sistem tako i za Elektroprivredu Crne Gore (EPCG), koji čine osovine energetike u Crnoj Gori.
Osim projekata za CGES i EPCG, rađeno je i na više projekata za privatne privredne subjekte. Privatni sektor nam je, takođe, izuzetno značajan i intenzivno se radi na unapređivanju saradnje sa njima.
U Crnoj Gori Elnos Grupa je pozicionirana kao važan činilac u realizaciji značajnih elektroenergetskih objekata, od kojih posebno ističemo objekte nazivnog napona 35 kV i više.