Elnos Srbija

Formalni prelazak kompanije sa lokalnog na regionalni nivo ostvaren je 2001. godine osnivanjem Elnosa BL d.o.o. u Beogradu. Prve godine rada obilježene su strateškom prodajom, patentiranjem i lansiranjem prvog sopstvenog proizvoda, da bi 2005. i 2006. godine realizacijom izuzetnih referenci: TS 400/220/110 kV Sremska Mitrovica 2, TS 400/110/35 kV Jagodina 4 i TS 400/110 kV Sombor, došlo do razvoja tima za rasklopna postrojenja u Srbiji. Stalnim ulaganjem u napredne obuke za najsavremenije sisteme zaštita, upravljanja, nove generacije primarne opreme, zatim u nabavku najsavremenijih instrumenata i opreme za puštanje u rad visokonaponskih objekata, Elnos BL u Srbiji postaje okosnica stručnog potencijala kompanije.

Višegodišnji pozitivan trend poslovanja snažno je intenziviran od 2008. godine. Poslovanje kompanije odvija se iz dva snažna centra, Beograda i Novog Sada, dok je jedan dio proizvodnje smješten u Starim Banovcima.

Kompanija u Srbiji nudi kompletan spektar usluga u oblasti elektroenergetike, koji je organizaciono formiran kroz rad: inženjeringa (sa proizvodnjom) i prodaje. Permanentnim razvojem i realizacijom brojnih kapitalnih projekata, Elnos BL u Srbiji stekao je izuzetan ugled, povjerenje i poziciju jedne od vodećih elektroenergetskih kompanija.