Izgradnja prve HVDC pretvorniške RTP na področju bivše Jugoslavije vstopa v zaključno fazo

Vijesti | Juni 12, 2019

Ekipe Skupine Elnos Group trenutno zaključujejo dela na vseh točkah projekta izgradnje HVDC pretvorniške postaje v Lastvi Grbaljski. Po potrjenem terminskem planu bodo vsa naša dela na tem objektu zaključena do konca junija.

Pretvorniška transformatorska postaja v Lastvi Grbaljski inštalirane moči 1000 MW, napetostnega nivoja ±500 kV DC se razteza na 17,1 hektarih površine v bližini magistralne ceste od Tivta proti Budvi. Postaja je del velikega projekta polaganja 500 kV (kilovoltne) HVDC podmorske kabelske povezave za prenos električne energije med Italijo in Črno Goro.

Skupina Elnos Group je v tej razdelilni transformatorski postaji skupaj s tremi konzorcialnimi partnerji morala izvesti elektro montažna dela v 400 kV stikališču, filtrskem postroju in na konverterskih transformatorjih.

Poleg teh del je ekipa skupine Elnos Group izvedla elektromontažna dela v kontrolni stavbi, usmerniškem prostoru ter DC postroju, ki se nanašajo na inštalacije lastne rabe, daljinskega vodenja, relejne zaščite, sistema splošne rabe, tehničnih porabnikov in razsvetljave, male moči, strojne inštalacije za ogrevanje in hlajenje in zunanjo ureditev.

Biti eden od izvajalcev gradnje pretvorniške transformatorske postaje, ki je prva te vrste v regiji bivše Jugoslavije je velik izziv, naše ekipe so v okviru tega projekta potrdile svoj praktičen pristop k izvedbi.