Kontinuitet rasta koncerna u 2016.

Vijesti | Januar 16, 2017

Na tržištu u Bosni i Hercegovini, prije svega, izdvajamo niz kapitalnih projekata koje smo realizovali u okviru velikog investicionog ciklusa Elektroprenosa BiH. Riječ o izgradnji novih ili modernizaciji postojećih trafostanica i dalekovoda do naponskog nivoa 110 kV, kao što su TS Laktaši 2, TS Gradiška 2, TS Trebinje, TS Bileća i TS Bijeljina, DV Kotor Varoš-Ukrina, DV Šamac-Odžak i mnogi drugi. Neki od ovih projekata su završeni u 2016, a realizacija ostalih se nastavlja u 2017. godini.Veoma su važni i projekti izgradnje novih energetskih objekata u oblasti hidroenergije koje realizujemo za Elektroprivredu RS i privatne investitore. Među njima je najznačajniji projekat izgradnje nove mini-hidroelektrane Bočac 2. Ponosni smo na vrlo važnu ulogu koju smo imali tokom izgradnje Termoelektrane Stanari,  koja je najveći energetski objekat sagrađen u posljednjih trideset godina u BiH i jedan od najvećih u regionu, i koja je 2016. puštena u rad. Takođe, izdvajamo projekte  kompletnog izvođenja elektro radova na auto-putu Banjaluka-Doboj i modernizaciju željezničke infrastrukture na pruzi Banjaluka-Doboj.

U Crnoj Gori je nastavljen niz značajnih projekata koje realizujemo za Crnogorski elektroprenosni sistem, Elektroprivredu Crne Gore i M:tel. Po obimu, značaju i zahtjevnosti realizacije izdvajaju se projekti izgradnje 110 kV DV Tivat-Kotor i izgradnje OPGW i ADSS kablovske mreže. Realizaciju projekta izgradnje OPGW i ADSS kablovske mreže nastavljamo i u 2017. godini.

Novim ugovorom o isporuci visokonaponske opreme Elnos Grupa je nastavila dugogodišnju uspješnu saradnju sa MEPSO-m i aktivno učešće u modernizaciji regionalne prenosne mreže u Makedoniji.

Na regionalnom tržištu su veoma dobri i značajni rezultati ostvareni  i u segmentu prodaje i proizvodnje.

Mi smo kompanija koja angažovano i predano radi za društveni napredak. Tako smo i u prethodnoj godini pomogli realizaciju mnogobrojnih događaja iz oblasti kulture, obrazovanja, sporta, duhovne baštine, kao i brojnih savjetovanja i konferencija vezanih za oblast elektroenergetike.

Naša stvaralačka tradicija i kontinuitet dobrih rezultata prepoznati su i nagrađeni. U okviru 13. izbora najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2015, Elnosu BL  Banjaluka je u martu 2016. dodijeljeno posebno priznanje za 20 godina postojanja i uspješnog poslovanja. Predsjednik Elnos Grupe Dušan Torbica dvostruki je laureat uglednog priznanja „Kapetan Miša Anastasijević“. Prvo priznanje „Najbolji privrednik u regionu“ dodijeljeno mu je u junu 2016. za dоprinоs rаzvојu prеduzеtničkоg i društvеnоg stvаrаlаštvа nа pоdručјu rеgiје Bаnjаlukа, Rеpublikе Srpskе i BiH. U decembru je dobio priznanje u kategoriji  „Najbolji menadžer u Srpskoj“.

I u narednoj godini naš kurs će biti usmjeren na  dugoročno jačanje koncerna, njegove pozicije i rezultata, ali i stvaranje perspektiva i trajnih vrijednosti za nove generacije. Naravno, da bismo uspješno realizovali ove ciljeve mi stalno jačamo naš kapacitet, poslovne performanse i tehnička znanja. Neki od konkretnih strateških ciljeva u 2017. godini su jačanje našeg učešća u oblasti obnovljivih izvora energije i to u segmentu hidro, vjetro i solarne energije, i otvaranje novih tržišta.