Crna Gora / Naše reference

Crna Gora

HVDC MONITA – radovi na konvertorskoj stanici za VN prenos energije

Značaj projekta: Projekat izgradnje HVDC interkonekcije MONITA ( Montenegro-Italy) je jedan od najznačajnijih regionalnih poduhvata u oblasti elektroenergetike u posljednjoj deceniji. Izgradnja 423 kilometra duge...

pročitaj više
Crna Gora

Rekonstrukcija dalekovoda 110 kV Kličevo-Brezna

Značaj projekta: Vjetropark Krnovo se nalazi na istoimenoj visoravni (1.500 m), sjeveroistočno od Nikšića, poznatoj i kao crnogorski Tibet. On proizvodi između 200 i 230...

pročitaj više
Crna Gora

Izgradnja 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor

Značaj projekta: Izgradnjom novog 110 kV dalekovoda Tivat-Kotor u veli­koj mjeri je  poboljšano snabdijevanje i povećana pouzdanost napajanja područja Kotora električnom energijom. Realizacija ovog projekta...

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanice Podgorica 2, Pljevlja 2, Ribarevine i Mojkovac

Zamjena relejne zaštite i sistema daljinskog upravljanja

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanica 35/10 kV Danilovgrad

Izgradnja nove trafostanice

pročitaj više
Crna Gora

Dalekovodi 400, 220 i 110 kV

Zamjena zaštitnog užeta sa OPGW-om, dužina DV: oko 550 km

pročitaj više
Crna Gora

Rekonstrukcija Hidroelektrane Piva

Kompletan 220 kV sistem sabirnica

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanica 400/110 kV Podgorica 2

Elektromontažni radovi na modernizaciji

pročitaj više
Crna Gora

Trafostanica 110/35 kV Virpazar

Izgradnja nove trafostanice po sistemu ’ključ u ruke’

pročitaj više