Elektrane / Naše reference

bajina_basta Srbija

Rekonstrukcija hidroelektrane Bajina Bašta

Značaj projekta Hidroelektrana (HE) Bajina Bašta je druga po veličini u Srbiji i obezbjeđuje osam odsto ukupne električne energije u zemlji. HE Bajina Bašta je...

pročitaj više
zapece Bosna i Hercegovina

Mini-hidroelektrana Zapeće Kneževo

Značaj projekta Mini-hidroelektrana „Zapeće“ je protočna hidroelektrana bez akumulacije, a rad elektrane je predviđen automatski, bez posade sa daljinskim upravljanjem. Instalisana snaga ove hidroelektrane je...

pročitaj više
zvornik1 Bosna i Hercegovina

Kompletna rehabilitacija Hidroelektrane Zvornik

Četiri agregata i TS 110 kV, projektovanje i izvođenje elektromašinskog dijela, isporuka i puštanje u rad zaštitno-upravljačkih uređaja i sistema

pročitaj više
bocac1 Bosna i Hercegovina

Rekonstrukcija Hidroelektrane Bočac

Sistem rashladne vode, rasklopno postrojenje 110 kV, turbinska regulacija i uvođenje elektrane u sistem daljinskog upravljanja i nadzora

kucna_turbina1 Bosna i Hercegovina

Mini-hidroelektrana „Kućna turbina“ u HE Bočac, 710 kVA

Izgradnja nove mini-hidroelektrane

pročitaj više
TE Ugljevik Bosna i Hercegovina

Rekonstrukcija Termoelektrane Ugljevik

Dokapitalizacija 400 kV polja generatora

pročitaj više
toplana1 Bosna i Hercegovina

Rekonstrukcija Toplane Gradiška

I faza: Uvođenje sistema daljinskog grijanja na biomasu,
II faza: Ugradnja kogenerativnog postrojenja za proizvodnju električne energije

pročitaj više
bogdanci Makedonija

Vjetropark Bogdanci

Izgradnja DV 110 kV Valandovo-Bogdanci po sistemu ‘ključ u ruke’ za potrebe priključenja prvog vjetroparka u Makedoniji; dužina dalekovoda 12 km

pročitaj više
epcg_piva_brana_003_hi Crna Gora

Rekonstrukcija Hidroelektrane Piva

Kompletan 220 kV sistem sabirnica

pročitaj više
bocac1 Bosna i Hercegovina

Rasklopno postrojenje u HE Bočac

Rekonstrukcija rasklopnog postrojenja 110 kV

pročitaj više