Industrija i instalacije / Naše reference

Objekat Jaksche Bosna i Hercegovina

Proizvodni objekat Jaksche Aleksandrovac

Izgradnja trafostanice 20/0.4 kV, 2×1000 kVA sa napojnim vodom i montaža dizel-električnog agregata 1000 kVA

pročitaj više
rafinerijanafte Bosna i Hercegovina

Modernizacija Rafinerije nafte Brod

Rekonstrukcija i modernizacija podstanice P-20 (RU-6 kV i RU-0,4 kV) i sistema elektrosnadbijevanja Sekcija 31

pročitaj više
Rafinerija ulja Bosna i Hercegovina

Rafinerija ulja, Modriča

Izgradnja elektromotornog razvoda, NN postrojenja tipa „OKKEN“ i Ex instalacija u objektu „Novi kompleks blendovanja maziva“

pročitaj više
dubica Bosna i Hercegovina

Proizvodni pogon Dubicotton, Kozarska Dubica

Izgradnja TS 20/0.4 kV, 2×1600 kVA i izrada kompletnih elektroenergetskih instalacija

pročitaj više
fiat Srbija

Fabrika „Fiat automobili“ u Kragujevcu

Izgradnja tri trafostanice TS 20/6.3/0.4 kV sa ispitivanjem i puštanjem u rad 13 TS 20/6.3/0.4 kV

pročitaj više
noraplast Bosna i Hercegovina

Proizvodni objekat Nora plast, Banjaluka

Izgradnja TS 20/0.4 kV, 1×1000 kVA i izrada kompletnih elektroenergetskih instalacija

pročitaj više
telekomunikacijebl Bosna i Hercegovina

Telekomunikacije RS, Banjaluka

Rekonstrukcija elektroenergetskog bloka u TK Centru “Obilićevo”, Banjaluka

pročitaj više
pevec Bosna i Hercegovina

Tržni centar „Pevec“, Banjaluka

Izgradnja montažne betonske trafostanice 20/0.4 kV, 2×1000 kVA i izrada kompletnih elektroenergetskih instalacija na objektu površine 35.000 m2

pročitaj više
Zgrada Vlade Bosna i Hercegovina

Zgrade Vlade i ministarstava Republike Srpske

Izgradnja dvije trafostanice 2×1000 kVA, ugradnja dva dizel-električna agregata 250 kVA i 500 kVA i ugradnja devet UPS-ova, te izrada EE kablovske kanalizacije

pročitaj više