Telekomunikacije RS, Banjaluka

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Banjaluka
  • Godina: 2009.
  • Investitor: Telekomunikacije RS, Banjaluka
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Kompanija Telekomunikacije Republike Srpske uvela je novu 3G tehnologiju, čime je korisnicima omogućila korištenje palete novih servisa, te garantovati brzinu i kvalitet prenosa govora i podataka. Ovim je poboljšan kapacitet i ostvarena veća pokrivenost signalom M:tel mobilne mreže na području cijele BiH.

Radovi Elnos Grupe

Za implementacija nove 3G tehnologije bila je neophodna adaptacija prostorija Telekomunikacionih centara (TKC-a). Elnos BL je uspješno završio elektroenergetski dio adaptacije prostorija u svim regionalnim centrima u Republici Srpskoj (u Banjaluci, Doboju, Bijeljini i na Palama). Ovaj dio projekta podrazumijevao je izradu i ugradnju ormara AC i DC napona za napajanje telekomunikacione opreme 3G tehnologije, te postavljanje antistatik podova. Ormari AC i DC napona urađeni su u našoj elektromontažnoj radionici.