Trafostanica 110/35/20 kV Bečej

  • Zemlja: Srbija
  • Lokacija: Bečej, Srbija
  • Godina: 2014.
  • Investitor: Južna Bačka / Elektrovojvodina doo – Novi Sad
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

TS 110/35/20 kV Bečej je glavna trafo­stanica za napajanje Bečeja i okoline električnom energijom. Osim dotrajalosti i lošeg stanja opreme na ovoj trafostanici, jedan od razloga za njenu rekonstrukciju je i taj što je obližnja fabrika „Sojaprotein“ tražila veću snagu, zbog poveća­nja proizvodnih kapaciteta.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL Beograd je izveo elektromontažne i građevinske radove u okviru rekonstrukcije TS 110/35/20 kV Bečej. Projekat se sastojao iz tri tehnološke faze, od kojih je svaka predstavljala tehnološku cjelinu za sebe i nosila posebne izazove.

U prvoj fazi obavljeni su radovi u zgradi tran­sformacije 20 kV i zgradi postrojenja, a podra­zumijevali su demontažne, betonske, zidarske, bravarske, molersko-farbarske i završne radove. Postavili smo interne saobraćajnice, ograde i čeličnu konstrukciju portala i nosača aparata 110 kV i temelje transformatora, kade, aparata i portala.

Druga faza obuhvatala je demontažu posto­jeće čelične konstrukcije, izmještanje ograde i vađenje postojećih betonskih temelja. Izgrađeni su novi temelji, interne saobraćajnice, izrađene i montirane nove čelične konstrukcije nosača aparata, portal i kablovski kanali.

U posljednjoj fazi, naš tim je demontirao postojeće čelične konstrukcije, izmjestio ogradu i izvadio postojeće betonske temelje. Izgrađeni su novi temelji, interne saobraćajnice, izrađene i montirane nove čelične konstrukcije nosača aparata, portali, nova uljna jama.