Trafostanica 35/10 kV Caparde

  • Zemlja: Bosna i Hercegovina
  • Lokacija: Caparde
  • Godina: 2011./2012./2013.
  • Investitor: Elektroprivreda RS
  • Status: završeni radovi

Značaj projekta

Jedan od strateških ciljeva opštine Osmaci bio je obezbjeđenje privredne obnove se­oskog područja i stvaranje uslova za njegov dugoročno održivi razvoj. Na putu ka ovom cilju bilo je neophodno poboljšanje infrastrukture, sa posebnim akcentom na elektroenergetsku infrasturkturu. Uz magistralni put Zvornik – Šekovići, opština Osmaci, izgrađena je nova trafostanica 35/10 kV Caparde.

Radovi Elnos Grupe

Elnos BL je izgradio novu trafostanicu Caparde naponskog nivoa 35/10 kV i snage 4 MVA. Objekat trafostanice je u potpunosti završen 2012. godine, odnosno postrojenja 35 i 10 kV, komandna prostorija sa svim AC/DC razvodima i sistemom upravljanja i zaštite sa optičkom ko­munikacijom. Unutrašnje postrojenje realizovano je sa jedanaest ćelija. U skladu sa Standardima EU o zaštiti životne sredine završeno je vanjsko postro­jenje 35 kV sa pristupnim nadzemnim vodom, instalirani su energetski transformator i transformator sopstvene potrošnje sa uljnom jamom i ostalim propratnim objektima. Mikroprocesorski uređaji na svim naponskim nivoima u potpunosti odgovaraju zahtjevanim protokolima o komunikaciji i IEC standardima.