Prvi projekat u Holandiji

Vijesti | 28 Februara, 2020

Ekipe naše slovenačke članice “Elektro novi sistemi” se spremaju za izvođenje elektromontažnih radova na novom fabričkom objektu kompanije “Calcit” koja nastaje u blizini  grada Terneuzena, a prema usvojenoj dinamici radovi će biti okončani do aprila ove godini.

Njihov zadatak je da u okviru ovog projekta izvedu poslove kojima će se obezbijediti energetsko napajanje ove fabrike. Ti poslovi uključuju: polaganje SN kablova, instalaciju transformatora,  NN ormara i SN ćelija, te sve radove povezivanja i mjerenja i uzemljenja objekta.

Posebno je interesanto što su ormari, koje timovi “Elektro novih sistema” ugrađuju u okviru ovog projekta, proizvedeni u elektromontažnoj radionici Elnosa BL Banjaluka.

Za našu slovenačku članicu ovaj projekat predstavlja potvrdu povjerenja naručioca,“Calicita” Slovenija, za kojeg su ranije realizovali više projekata u njihovoj fabrici u Gospiću.