Infrastruktura

Stvaramo nove vrijednosti

Implementacijom kompleksnih projekata koji doprinose dobrobiti društva na siguran, efikasan i održiv način, inženjering za infrastrukturu stvara nove vrijednosti za svakodnevni život. Naš iskusni tim stručnjaka za izgradnju, obnovu, rekonstrukciju i održavanje еlеktrоеnеrgеtskih (EE ) sistеma za različite mreže resursa, ima iza sebe izvrsnu referentnu listu, koja je po broju i raznolikosti projekata na vodećoj poziciji u Elnos Grupi.

Tehničke strukture i sistemi kojima se bavi ovaj dio inženjeringa obuhvataju: auto-putеve, žеljеznicе, tunele, telekomunikacije, oblast industrije i proizvodnje, elektro mreže, EE sisteme i sl. Riječ je o širokom opsegu poslova iz oblasti elektroenergetike, od kojih izdvajamo izgradnju, rekonstrukciju i održavanje trafostanica i dalekovoda srednjeg napona, niskonaponske mreže, javne rasvjete, kao i kompletne elektroinstalacione radove za pomenute tehničke strukture i sisteme, te nadzor na centrima upravljanja saobraćajem.
Zahvaljujući profesionalnosti, visokom kvalitetu naših usluga i resursa, posebno za željezničku infrastrukturu, mi smo provjeren i poželjan izvođač javnim preduzećima, privatnim kompanijama i investitorima.