Obnovljivi viri energije

oie1

Naraščajoča potreba po energiji je danes eden največjih izzivov. Za zagotovitev energetskih virov prihodnosti, je svet vstopil v energetsko tranzicijo k obnovljivim virom energije (OVE). To bo dolgotrajen in kompleksen proces, ki napreduje z vse večjo hitrostjo. To vidimo na primeru Evrope, ki je v preteklih 12 letih podvojila potrošnjo energije iz obnovljivih virov. Skupina Elnos Group spremlja ta napredek. Ustvarjanju energetske prihodnosti se posvečamo že leta. S povečanjem števila projektov iz najrazličnejših sfer OVE smo potrdili svoje strokovno znanje od najsevernejših predelov Islandije do plodnih banatskih ravnic.

Hidroenergija – učinkovita, ekonomična in okoljsko upravičena

Uporaba moči vode ima, kot je znano, ogromen potencial za proizvodnjo električne energije. Vsak kilovat proizveden v hidroelektrarnah, malih in mini hidroelektrarnah je zelo pomemben, saj je poleg prednosti pridobivanja zelene energije ta način proizvodnje tudi gospodaren in učinkovit. Čeprav ta trenutek 74 odstotkov skupne pridobljene energije iz obnovljivih virov prihaja iz hidroenergije, je približno enak odstotek svetovnih zmogljivosti še vedno neizkoriščen. Skupina Elnos Group že več let prispeva k okrepitvi hidroenergetskih zmogljivosti. Na projektih s tega področja sodelujemo z vodilnimi svetovnimi družbami pri zagotavljanju večje učinkovitosti, podaljšanju življenjske dobe postrojev ter ekološko bolj sprejemljivih rešitvah, za investitorje iz elektrogospodarskega in zasebnega sektorja.
V celotni regiji smo revitalizirali in modernizirali številne hidroelektrarne. To so: hidroelektrarne Bajina Bašta in Zvornik v Srbiji, Bočac, Trebišnjica in Višegrad v Republiki Srbski, Piva in Plavlja v Črni Gori.

Posebej zanimiv je projekt gradnje nove hidroelektrarne Burffel na Islandiji, s katerim se trenutno ukvarjamo. Posebnost nove elektrarne je strojna zgradba, v kateri sta nameščena turbina in generator, nahaja približno 100m pod zemljo.

norveska22

Pomembne komponente energetskega spleta so male in mini hidroelektrarne. Tudi v tem segmentu hidroenergije ustvarjamo pomembne proizvodne kapacitete. Naj gre za „resetiranje“ postrojev starejših od enega stoletja, kot je primer revitalizacije sedmih mini elektrarn na v zahodni Srbiji ali pa za gradnjo novih kapacitet, kot sta mala hidroelektrarna Bočac 2 ali mini hidroelektrarne Govza, Zapeće, Sitonja ter druge, naše ekipe uspešno rešujejo tudi najbolj posebne naloge

bocac_56

Vetrna energija – potencial energetske prihodnosti

Potencial vetrne energije je ogromen in zato pomemben za vzdržno energetsko prihodnost. Skupina Elnos Group ima pomembne reference na področju projektiranja in gradnje infrastrukture za vetrne parke. Zanimivo je, da so nekateri od teh vetrnih parkov med največjimi v Evropi (vetrni parki moči 3 TW letno na področju Jämtland in Västernorrland na Švedskem), drugi pa so prvi in pionirski v svojih državah (vetrni park Bogdanci v Makedoniji).
Eden naših najbolj pomembnih s tega področja je gradnja vetrnega parka Čibuk 1 v Srbiji. Ta projekt bo pomembno povečal energetski sektor Srbije ter popravil bilanco energije proizvedene iz OVE na 27 odstotkov skupne porabe na državnem nivoju. Z inštalirano močjo 158 megavatov bo vetrni park Čibuk 1 največji na Balkanu.

vjetropark

Podvig v največji islandki geotermalni elektrarni

Islandija je vodilna v svetu na področju uporabe geotermalne energije. Skupina Elnos Group je bila del podviga, ki je potekal v sklopu Krafle, največje geotermalne elektrarne v državi, ki ponosno nosi ime velikega vulkana v bližini. Izvedli smo elektro montažna dela na novi GIS 245/132/12 kV transformatorski postaji »Krafla 49« in ustvarili pogoje na razširitev geotermalne elektrarne ter povezavo njenih novih proizvodnih zmogljivosti na islandski elektroenergetski sistem. V teku izvedbenih del se je skupina Elnos Group znašla pod pritiskom dveh izzivov. Eden od izzivov je bilo delo v izjemno agresivnih naravnih pogojih, drugi izziv pa je bil pritisk kratkega roka izvedbe. Navkljub visoko korozivnemu okolju, skoraj nenehnemu sneženju, nizkim temperaturam in močnim vetrovom smo uspešno premagali oba izziva.

krafla

Ekološko in pametno ogrevanje z biomaso

Izraba naravnih virov energije je svetovni trend, ki so ga z uporabo sistemov ekološkega ogrevanje izbrala številna mesta. Banja Luka in Gradiška sta se uvrstili v niz teh mest z uvedbo daljinskega ogrevanja z biomaso. Ti toplarni bosta lokalnima skupnostnima zagotovili energetsko varnost, samozadostnost in finančno varnost, del teh projektov pa je bila tudi skupina Elnos Group.
Pri gradnji nove toplarne na biomaso inštalirane moči 49 MW v Banja Luki so ekipe skupine Elnos Group izvedli celotna gradbena in elektro inštalacijska dela. Ta edinstven projekt pametnega ogrevanja bo v Banja Luki zmanjšal onesnaženje življenjskega okolja s CO2 za 70.000 ton letno.
Toplarna na biomaso v Gradiški je prvi pomemben energetski vir za daljinsko ogrevanje ma osnovi obnovljivih energetski virov biomase v RS in BiH. Skupina Elnos Group je bila glavni izvajalec del in garant za dobro izvedbo del v tem projektu.

toplana

Zeleni projekt na rudarskem področju

Proizvodnja električne energije povzroči 25 odstotkov emisij CO2 na svetu, velik delež v njeni skupni proizvodnji še naprej drži termo potencial, ki je velik onesnaževalec. Zaradi tega je vprašanje modernizacije termoelektrarn v povezavi z izpolnjevanjem strogih ekoloških kriterijev izjemno pomembno. Skupina Elnos Group je sodelovala pri realizaciji dela prvega zelenega projekta na rudarskem področju v EPS-u, izvedbi novega vsipnika »Odlagač 1200«. Ta impresivna rudarska naprava velikih možnosti je ena najsodobnejših v Evropi. Na projektu smo skupaj z glavnim izvajalcem izvedli projektiranje, nabavo, dobavo, vgradnjo elektro opreme in spuščanje naprave v pogon. Premog v RB Kolubara se zahvaljujoč vsipniku »Odlagač 12000« izrablja bolj učinkovito in ekološko opravičeno.