Za boljše napajanje otoka Öland

Vijesti | Maj 30, 2019

Ekipe skupine Elnos Group so del še enega pomembnega projekta na Švedskem. Tokrat naša ekipa realizira izvedbo elektro montažnih del v okviru projekta izgradnje nove razdelilne transformatorske postaje 50/10 kV Böda ter rekonstrukcije razdelilne transformatorske postaje 50/10 kV Löttorp na otoku Öland.

Oba projekta se izvajata s ciljem povečanja stopnje zanesljivosti dobave električne energije na severnem delu otoka, ki je znana turistična destinacija te države.

Öland za naše ekipe ni neznana lokacija, ker smo na njem že izvajali projekte rekonstrukcij razdelilnih transformatorskih postaj in daljnovodov.

Naša ekipa v RTP Böda izvaja kompletna elektro montažna dela, oziroma vgradnjo vse primarne in sekundarne opreme ter hišne inštalacije, med tem ko v RTP Lötorp izvajamo celotno 50 kV stikališče,  rekonstrukcijo transformatorskih celic v 10 kV stikališču in nameščamo sekundarno opremo.

V RTP Böda trenutno izvajamo dela pri zamenjavi primarne opreme v 10 kV TR celicah, razvleku in spajanju primarnih in sekundarnih kablov med TR celicami ter omarami vodenja in zaščite ter pripravljalna dela za priklop dveh priključnih daljnovodov v novo 50 kV stikališče.

V obeh razdelilnih transformatorskih postajah mora skupina Elnos Group dokončati dela v dveh fazah do konca avgusta oziroma sredine septembra letos. Investitor objekta je družba E.ON, glavni izvajalec pa je Siemens AB.