Zadatak na vratima Rejkjavika

Vijesti | August 12, 2019

Timovi Elnosa ulaze u posljednju etapu radova u okviru još jednog zadatka na Islandu. U pitanju je projekat rekonstrukcije 2×220 kV dalekovoda Hamraneslinur 1-2 koji se nalazi u naposrednoj blizini Rejkjavika.

Naš posao je podrazumijevao izmještanje dva kilometra trase dvosistemskog 2x 220 kV dalekovoda Hamraneslinur 1-2, između 220 kV trafostanica Geitháls i Hamranes, nakon čega je uslijedilo podizanje novih cijevnih dalekovnih stubova sa zategama, te elektromontažni radovi.

Dinamika radova u ovog projekta je ubrzana i odvija se u skladu sa izričitim zahtjevom kratkih rokova definisanih kratkim fazama isključenja dalekovoda. Etape isključenja su vremenski ograničene jer je u pitanju dalekovod koji je od velike važnosti za napajanje obližnje fabrike aluminijuma.

Investitor projekta je kompanija Landsnet, a projektnom dinamikom je previđeno da radovi budu okončani početkom septembra.