HE Dabar – poduhvat koji smo dugo čekali

Novosti | 28 Aprila, 2023

Izgradnja hidroelektrane Dabar je najveći i najkompleksniji hidroenergetski poduhvat u regionu. U okviru ovog projekta našim timovima je povjerena realizacija kompletne elektro i mašinske faze radova.

Elnos Grupa je do sada učestvovala u realizaciji velikog broja projekata kroz koje je instalirano više od 800 megavata kapaciteta u oblasti zelene energije. Ipak, poduhvat izgradnje hidroelektrane Dabar za timove inženjeringa naše kompanije predstavlja poseban izazov.

Razlog za to je veoma jednostavan – izgradnja hidroelektrane Dabar (159,15 MW) je najveći i najkompleksniji hidroenergetski projekat u regionu čijom realizacijom se pomjeraju granice inženjeringa kod nas. Pored toga, HE Dabar je prvi i najznačajniji korak ka ostvarenju više decenija stare vizije o izgradnji megaprojekta „Gornji horizonti“.

HE Dabar je osmišljena kao složen hidroenergetski sistem za korištenje hidropotencijala sliva rijeke Zalomke i akumulacije u Nevesinjskom polju koji će godišnje proizvoditi 251,80 GWh. Njena izgradnja je veliki tehnički i logistički izazov.

Elnos Grupa će u okviru izgradnje HE Dabar realizovati kompletnu elektro i mašinsku fazu radova.

Timovi Elnos Grupe će u okviru projekta realizovati sveobuhvatne etape radova koji se odnose na projektovanje, isporuku, montažu i puštanje u rad kompletne elektromašinske opreme u mašinskoj zgradi hidroelektrane te elektroopreme na nivou cijele elektrane.

Iste faze radova povjerene su timovima naše kompanije i na planu instalacije 220 kV rasklopnog postrojenja zajedno sa 220 kV kablovskom vezom između njega i energetskih blok-transformatora, te izgradnje 2×220 kV dalekovoda za ostvarivanje veze sa prenosnom mrežom Bosne i Hercegovine.

“Jedno je sigurno, ovaj projekat je za Elnos Grupu među najvećima po obimu isporuke opreme, realizacije radova kao i složenosti tehničkog rješenja i implementacije. Njegovom realizacijom ćemo steći značajno novo iskustvo u izgradnji velikih hidroenergetskih objekata i realizaciji kompleksnih projekata, što će dodatno osnažiti naš stručni kadar, koji već posjeduje multidisciplinarno iskustvo“, istakao je Marko Mijić, član Uprave za tehničke poslove Elnos Grupe.

“Gornji horizonti”

Inženjerska vizija o pohodu na zelene megavate ovog podneblja datira još iz pedesetih godina prošlog vijeka. Ova vizija nosi naziv Gornji horizonti“. Koncepcija izgradnje „Gornjih horizonata“ zasniva se na velikom vodnom potencijalu i kaskadnom rasporedu kraških polja, čiji geografski položaj omogućuje da se voda što duže zadrži na površini i koristi u svom optimumu. Upravo zato koncept „Gornji horizonti“ podrazumijeva izgradnju čak sedam hidroelektrana i šest akumulacionih bazena u sistemu istočne Hercegovine. Najvažnija karika u ovom sistemu je hidroelektrana Dabar.