Novi projekat u S. Makedoniji

Novosti | 20 Maja, 2023

Ovo proljeće nam je donijelo početak novog važnog projekta u S. Makedoniji – rekonstrukciju 110 kV dalekovoda TS Veles-TS Ovče Polje u samom središtu ove zemlje.

Dalekovod TS Veles-TS Ovče Polje izgrađen je prije više od 50 godina i tada su duž cijele njegove 21 kilometara duge trase postavljeni betonsko-armirani stubovi. Decenijama unazad, modernizacija ovog dalekovoda se odvijala stihijski, zbog čega je danas od ukupno 83 stuba na ovoj dionici, preostalo 59 betonskih.

Rekonstrukcijom, čiji je naša kompanija dio, svi betonski stubovi će biti srušeni i zamijenjeni novim, čelično-rešetkastim. Timovi Elnosa su zaduženi za poslove nabavke opreme i izgradnje novih dalekovodnih stubova. Trenutno je na realizaciji ovog projekta angažovano 15 naših montera, dok će se u piku radova njihov broj popeti na 35.

„Demontaža dalekovoda koji je izgrađen prije više decenija i rušenje betonskih stubova je izazov sam po sebi i radovi u toj etapi će zahtijevati trud i preciznost kako bi šteta koju će izazvati rušenje bila minimalna. Moraćemo biti oprezni i zbog toga što se dalekovod  proteže preko poljoprivrednog zemljišta tako da ćemo poslove organizovati na način da minimalizujemo loš uticaj na usjeve“, rekao je Martin Spasovski, tehnički direktor Elnos S. Makedonije.

Rekonstrukcija ovog dalekovoda je projekat od velikog značaja za buduću stabilnost elektroenergetskog napajanja regije Sv. Nikole i Veles. Njegova realizacija će stvoriti novi nivo sigurnosti snabdijevanja i osigurati efikasnu integraciju novih obnovljivih izvora energije u sistem.

Investitor projekta je Makedonski elektroprenosni sistem operator (MEPSO). Projekat bi prema ranije usvojenoj dinamici trebao biti realizovan do novembra ove godine.