Aktuelni radovi na TS 400/110 kV Vranje 4

Vijesti | 27 Februara, 2013

26/2/2013

Kompanija Elnos BL tokom 2012. godine započela je projektovanje građevinskog i elektro dijela i građevinske radove na trafostanici 400/110 kV Vranje 4. Na jednom od najvećih elektroenergetskih objekata koji su u Srbiji  u izgradnji radovi teku prema planiranoj dinamici. Od aktuelnih radova izdvajamo samo neke.

Grubi građevinski radovi na relejnim kućicama su u punom jeku. Kablovski kanali u RP 400 kV su završeni i sprema se montaža regala za visokonaponske kablove. Uljna jama i uljna kanalizacija su završene i spremne za eksploataciju.

Što se tiče izgradnje temelja u završnoj fazi izgradnje su temelji  transformatora, dok su temelji portala u RP 400 kV izbetonirani do 1. faze i spremni za montažu čelične konstrukcije.

Završena je spoljna ograda, a pristupni put do trafostanice spreman je za ugradnju asfalta. U toku je montaža bijelih ivičnjaka 18/24, čime se formiraju transportne staze. Ovaj dio izvedenih radova dao je gradilištu jednu novu dimenziju.

U pripremi je početak radova druge faze građevinskih radova, kojom će biti obuhvaćena izgradnja: komandno-pogonske zgrade,  temelja portala,  temelja nosača aparata i temelja sabirnica.

Izgradnjom TS 400/110 kV Vranje 4 biće ostvareno dugoročno rješenje za jugoistočni dio Srbije, koji će dobiti sigurno i kvalitetno napajanje električnom energijom i smanjenje gubitaka prenosne mreže. Takođe, elektrodistributivne mreže u Vranju, Leskovcu i okolini imaće znatno kvalitetnije napajanje sa viših naponskih nivoa, što će pozitivno uticati na mogućnost razvoja ovog regiona.