Bezbjednost prije svega

Dobro izvršen radni zadatak prije svega znači – 0 povreda na radu. Ovo je jedan od osnovnih postulata poslovanja naše kompanije, naš način rada i življenja.

zastita_na_radu

Na eliminaciji svih radnih rizika radimo timski, kroz izradu i primjenu što boljih praksi i efikasnih  rješenja i ulaganjem u najmoderniju mehanizaciju i HTZ opremu.

Zaposleni u Elnos Grupi snažno su motivisani osjećajem odgovornosti za sopstevnu bezbjednost i sigurnost i doživljavaju je kao jedino moguće.