Elektro novi sistemi Slovenija

Elnos Grupa je sa početkom 2017. godine postala bogatija za još jednu Članicu na području Evropske unije, kompaniju Elektro novi sistemi d.o.o. Ljubljana. Elektro novi sistemi d.o.o. Ljubljana je ujedno i najveća kompanija Elnos Grupe na području Evropske unije. Osnovna djelatnost nove Članice Elnos Grupe je izgradnja elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata. Njen proizvodno-prodajni program čine poslovi inženjeringa u oblasti nadzemnih i podzemnih vodova, transformatorskih stanica i drugih elektroenergetskih objekata naponskog nivoa od 1 do 400 kV, te antenskih objekata za telekomunikacije. Pored toga, kompanija nudi i usluge u oblasti elektromontažnih i motažnih radova, kao i nabavku opreme za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije. Iako je ovo mlada kompanija, njeni zaposleni imaju veliko, višegodišnje iskustvo u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja visokonaponskih i kablovskih vodova, transformatorskih stanica i drugih energetskih objekata i antenskih instalacija. Stručan i energičan tim kompanije u Sloveniji uvijek je spreman da ponudi izuzetnu, sigurnu i kvalitetnu uslugu, a oslonjeni na bogato iskustvo i nove poslovne rezultate pokazuju spremnost da grade konkurentsku prednost na slovenačkom i evropskom tržištu. Elektro novi sistemi su spremni da upotrebe svoje znanje i iskustvo na putanji stvaranja novih poslovnih izazova i jačanja poslovne pozicije Elnos Grupe.