Dinamično na projektu Cirkovce-Pince

Novosti | 11 Marta, 2021

Timovi Elektro novih sistema (ENS), slovenačke članice Elnos Grupe, uspješno izvode radove na izgradnji 400 kV dalekovoda Cirkovice-Pince, koji predstavlja jedan od najznačajnijih poduhvata u modernoj energetskoj istoriji Slovenije. Riječ je projektu od evropskog značaja čiji je cilj uspostavljanje prve visokonaponske veze između Slovenije i Mađarske.  

Radovi na 400 kV trafostanici Cirkovice

Početna pozicija za izgradnju novog, 80 kilometara dugog, dvostrukog 400 kV dalekovoda Cirkovce-Pince je trafostanica Cirkovce. Ponosni dio armije izvođača angažovane na ovom poduhvatu su mjesecima unazad i ekipe našeg ENS-a Slovenija.

Stara trafostanica Cirkovce čiji je naponski nivo bio 220/110 kV transformiše se u savremenu i efikasnu trafostanicu naponskog nivoa 400/110 kV koja će biti jedna od najvećih u Sloveniji.

Nakon što su završile radove u GIS trafostanici ekipe ENS-a se spremaju za izmještanje 110 kV kablova. Timovi predano rade i na rekonstrukciji sistema sopstvene potrošnje u staroj zgradi trafostanice.

Većina radova koja je našim ekipama povjerena u unutrašnjim dijelovima trafostanice i 400 kV rasklopnom postrojenju bi trebala biti realizovana do septembra ove godine.

Aktuelno na 400 kV dalekovodu Cirkovice-Pince

Timovi ENS-a trenutno uspješno izvode montažu i podizanje stubova na dalekovodu Cirkovce-Pince. U okviru ove etape radova spretni timovi će montirati više od 1.400 tona čeličnih konstrukcija. Visina stubova seže i preko 50 metara.

O koliko zahtjevnim radovima je riječ svjedoči i zanimljiva činjenica da će ekipe ENS-a u okviru ovog projekta instalirati 2.600 metara sistema za bezbjedno penjanje na stubove, što je veličina koja skoro dostiže vrh Triglava, najviše planine u Sloveniji.

Svi radovi na dalekovodu Cirkovce-Pince bi prema ugovoru trebali biti dovršeni do kraja ove godine, a krajni rok je kraj marta 2022.

Rekonstrukcija dalekovoda Cirkovice-Žerjavinec

Velikim projektom Cirkovice-Pince obuhvaćeni su i radovi na izmještanju 220 kV dalekovoda Cirkovce-Žerjavinec čiji su ekipe ENS-a takođe dio. U toku su zadnja mjerenja sigurnosne visine provodnika, a prošle sedmice je dalekovod uključen pod napon.

Stručni timovi ENS-a su kroz dosadašnju realizaciju projekta Cirkovce-Pince potvrdili da su majstori multitaskinga i da su sposobni da kvalitetno izvedu širok spektar različitih radova koji zahtijeva raznolikost stručnog znanja i sposobnost njihovog brzog prilagođavanja.