Ekologija i zaštita životne sredine

Poslujemo u skladu sa sistemom zaštite životne okoline ISO 14001:2007. U okvirima dugoročne strategije uspješnog razvoja poslovanja, odgovorno rješavamo sva pitanja u vezi sa zaštitom životne okoline, te podstičemo razvoj i usvajanje tehnologija koje su prihvatljive za okolinu.

Odgovorno korištenje postojećih resursa je osnovna komponenta našeg svakodnevnog rada. Naš cilj je da prilikom realizacije projekata i svakodnevnih aktivnosti prepoznamo ekološke zahtjeve i preduzmemo odgovarajuće mjere za njihovo poštovanje. U svom radu nastojimo da se njegov negativan uticaj na životnu sredinu svede na najmanju moguću mjeru.