Elnos BL Beograd izvršio rekonstrukciju TS 110/35/10 kV Beograd 18-Ralja

Vijesti | 7 Maja, 2014

08/04/2014

Za potrebe Elektrodistribucije Beograd izvršena je velika rekonstrukcija  TS 110/35/10 kV Beograd 18-Ralja, koja se nalazi u blizini Sopota. Rekonstrukcija je bila neophodna, jer jetrafostanica puštena u pogon 1982. godine bila u lošem eksploatacionom stanju. Inače,ova TS-a preko mreže 35 i 10 kV napaja električnom energijom šumadijsko područje EDB-a.
Elnos BL Beograd izveo je kompletne građevinske i elektromontažne radove. Investitor je za ugradnju nabavio savremenu opremu od Simensa i Instituta Mihajlo Pupin. Novim, tehnološki najsavremenijim, razvodnim postrojenjem 35 kV zamjenjeno je dotrajalo postorojenje, a povećan je i broj izvodnih ćelija. Sistem zaštite i upravljanja je integrisani sistem sa mikroprocesorskim zaštitnim uređajima i staničnim računarom. Trafostanica je  povezana sa postojećom daljinskom satnicom za vezu sa dispečerskim centrom. Radovi su izvedeni u okviru ugovorenog roka, a bitno je naglasiti da je potrošačima bilo obezbjeđeno napajanje, uz neophodna minimalna isključenja.
Uvođenjem ove savremene tehnologije potrošačima je obzbjeđen značajno veći stepen kvaliteta u napajanju električnom energijom i pouzdana infrasturktura kao preduslov daljeg razvoja regije.