Elnos BL Bosna i Hercegovina

Elnos BL d.o.o. Banjaluka jedan je od vodećih i najznačajnijih poslovnih subjekata u oblasti elektronergetike u Bosni i Hercegovini. Osnovan 1995. godine, na temeljima giganta sa višedecenijskom tradicijom, Elnos BL od početka poslovanja postaje jedan od nosilaca obnove devastirane poslijeratne energetske infrastrukture BiH, prvo u segmentu prodaje, a zatim i u inženjeringu.

Na dinamičnom putu svog poslovnog razvoja, Elnos BL je realizujući neke od ključnih projekata za Elektroprivrede RS i BiH i Elektroprenos BiH dao ogroman doprinos u izgradnji novih i modernizaciji postojećih energetskih objekata do naponskog nivoa 400 kV.

Uloga i značaj Elnosa BL na putu modernizacije i integracije energetskog sektora BiH u moderne evropske i svjetske energetske tokove su nezamjenljivi. Pored toga, Elnos BL je ostvario značajne rezultate i reference i u javnom sektoru, radu sa međunarodnim organizacijama i Vladama mnogih evropskih država, kao i u privatnom sektoru.

Danas je ova kompanija pokretač i realizator razvojnih ideja energetskog sektora BiH, kome svakodnevno doprinosi, svojim znanjem, tehnologijama i stručnošću svojih operativnih timova. Istovremeno, Elnos BL je i mnogo više od toga. Kao jedan od četiri resurna centra Elnos Grupe, on je stub internacionalnog razvoja ovog koncerna, koji je aktivan i uspješan subjekat i poželjan partner na evropskom tržištu znanja i tehnologija.

Sjedište kompanije je u Banjaluci. Pored inženjeringa, Elnos BL u Bosni i Hercegovini njeguje trgovačku tradiciju kompanije kroz rad sektora prodaje roba. Zahvaljujući ovom sektoru, Elnos BL je i u segmentu prodaje prisutan na teritoriji čitave BiH, prvenstveno kroz mrežu naših pet poslovnih centara, a zatim i kroz veoma razvijenu mrežu distributera.

Izuzetno profesionalnim poslovanjem, posvećenošću i vizijom izgrađeni su ime i imidž jedne od vodećih elektroenergetskih kompanija u BiH, Elnos BL, koja će i u budućnosti angažovano i predano raditi za poslovni i društveni napredak.