Elnos BL izgradio TS Bjelajce za fabriku R-S Silicon

Vijesti | 9 Septembra, 2015

Kompanija Elnos BL izgradila je trafostanicu 110/20 kV Bjelajce, po sistemu „ključ u ruke“, za potrebe napajanja nove fabrike R-S Silicon. Investitor je italijanska grupacija „Metalleghe“, koja širi svoj proizvodni kapacitet izgradnjom ove fabrike za proizvodnju silicijum metala u Bjelajcu kod Mrkonjić Grada. U četvrtak 30. jula novoizgrađena TS Bjelajce puštena je pod napon u prisustvu predstavnika fabrike R-S Silicon i  kompanije Elektroprenos BiH, kao i glavnog izvođača za elektromontažne radove kompanije Elnos BL.

Na osnovu ugovora koji je potpisan sa investitorom, Elnos BL je obavio elektromontažne radove i kompletno projektovanja građevinske i elektro faze.  Kada je riječ o opremi, Elnos BL je u svojoj radionici proizveo sistem zaštite i upravljanja i ormare podrazvoda, mjerenja i telekomunikacija. Zatim, isporučio je i kompletne SN, NN i signalne kablove za kompleks fabrike. Za ovaj projekt je isporučena i SN 20 kV automatska kompenzacija reaktivne energije i električni dizel agregat snage 500 kVA. Trafostanica 110/20 kV Bjelajce se sastoji od dva dalekovodna i jednog trafo polja.

Prema riječima investitora, izgradnjom ove fabrike stvoreni su uslovi za zapošljavanje do 100 radnika, a otvaranje fabrike očekuje se u oktobru 2015. godine. Fabrika R-S Silicon će biti najmodernija ovog tipa u Evropi, sa tehnološkim procesom koji ne zagađuje životnu sredinu. Kompletna proizvodnja će se plasirati na zapadnoevropsko tržište. Puštanjem u rad ove fabrike, grupacija „Metalleghe“ će po proizvodnom kapacitetu postati treći proizvođač silicijum metala u Evropi.