Elnos BL na Međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama

Vijesti | 2 Oktobra, 2014

Naša kompanija predstavila se na 8. međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama, koji je održan 30. septembra i 01. oktobra u Skupštini i Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu.
Predstavnici Elnosa BL i partnerske kompanije IEE prezentovali su projekat ‘Toplana na biomasu – modernizacija sistema gradskog grijanja u Gradišci’.
Prilikom realizacije ovog projekta, postojeći sistem je rekonstruisan u sistem koji kao osnovno i jedino gorivo koristi biomasu u šta spadaju drvni otpad-piljevina, okorci sa pilana, drvna sječka… Dograđen je i objekat – rezervoar za drvnu sječku i objekti za pripremu i skladištenje energenata. Osim toga, zaduženi smo i za investiciono održavanje postojeće toplovodne mreže, kao i fazno širenje mrežne infrastrukture za priključenje novih korisnika.
Projekat i koncept toplane na biomasu namijenjen je gradovima i ogleda se u namjeri da se izgrade nove ili rekonstruišu postojeće toplane sa lož ulja na novi energent – biomasu, sa ciljem kvalitetnog i održivog načina snabdijevanja toplotnom energijom.
Forum o čistim enegretskim tehnologijma održan je u organzaciji Instituta za evropske poslove (INEA) i Fakulteta tehničkih nauka Univeziteta u Novom Sadu. Forum je otvorila potpredsjednica Vlade i ministarka građevine, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, a učestvovalo je više od 400 učesnika, među kojima su bili i predstavnici ministarstava energetike iz zemalja regiona.
Teme foruma bile su Energetska nacionalna povelja 2014, mogućnosti masovne primjene energetskih tehnologija, realizovani projekti u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivi izvori energije i upravljanja energijom i kadrovski potencijali.