ELNOS BL na VII međunarodnom forumu o čistim energetskim tehnologijama “Energetika Srbije 2013 – budućnost i perspektive” u Novom Sadu

Vijesti | 27 Septembra, 2013

27/9/2013
Jedan od
najuticajnijih energetskih skupova u jugoistočnoj Evropi, održan je pod pokroviteljstvom Skupštine AP Vojvodine i u organizaciji Instituta za evropske poslove iz Diseldorfa i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Forum je pored više od 400 učesnika i predstavnika Vlade Srbije, Vlade AP Vojvodine i nacionalnih energetskih institucija i kompanija, okupio i brojne najviše zvaničnike energetskog sektora vlada zemalja iz regiona i predstavnike institucija EU, više ambasadora i čelnika međunarodnih misija akreditovanih u Srbiji, kao i više desetina liderskih internacionalnih i domaćih kompanija iz oblasti energetike.
Na dvodnevnom Forumu, koji je 24. 9. otvorila resorna ministarka Zorana Mihajlović, predstavljeno je više od šezdeset radova i projekata iz različitih oblasti energetike. U fokusu rada i rasprava na Forumu bila su pitanja realnog stepena ostvarivosti postojećih evropskih, regionalnih energetskih razvojnih koncepcija, a posebno nacionalne koncepcije Srbije. Predstavnik Elnosa BL Marko Mijić održao je prezentaciju „Kogeneracija kao opcija za unapređenje sistema daljinskog grijanja“.  Cilj prezentacije je predstavljanje mogućnosti i dijela odgovora o modernizaciji sistema daljinskog grijanja u BiH, sa akcentom na uvođenje biomase, kao obnovljivog energetskog resursa.