ENS Hrvatska

Rast potražnje za električnom energijom, sa naglaskom na energiju iz obnovljivih izvora, Elnos Grupa je prepoznala kao pravi trenutak za novi i veći iskorak na tržište Hrvatske.

Prateći ovaj važan trend ENS Hrvatska 2021. godine pravi nove poslovne iskorake sa ciljem da izraste u kompaniju specijalizovanu za realizaciju poslova iz oblasti obnovljivih izvora i industrijske infrastrukture. Kao prirodan slijed novih poslovnih okolnosti sjedište kompanije je iste godine preseljeno u Zagreb.

Novi tržišni fokus kompanije je na projektima iz oblasti vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana snage veće od 1 MW, a ENS Hrvatska svakako svoju novu poslovnu viziju ima i u oblastima geotermalnih elektrana, te elektrana na biogoriva.

Elnos Grupa je vrata hrvatskog tržišta otvorila 2014. godine. Te godine je naša Grupacija osnovala ENS Hrvatsku sa sjedištem u Kistanjama, čija je djelatnost u proteklom periodu bila usmjerena na segment ekološke proizvodnje autohtonih proizvoda.

Uvjereni smo da ćemo u godinama koje predstoje na tržištu ove zemlje razviti obim poslovanja i osnovnu djelatnost Grupacije u oblasti izgradnje elektroenergetskih objekata do 400 kV naponskog nivoa.