Elnos Grupa gradi dva nova dalekovoda na Islandu

Vijesti | 1 Maja, 2017

Elnos Grupa za potrebe kompanije LANDSNET”, na sjeveru Islanda, izvodi radove izgradnje dalekovoda Þeistareykjalína 1 i Kröflulína 4.

Ovo je projekat koji predstavlja nov poslovni izazov za Elnos Grupu u ovoj sjevernoj zemlji.

Dalekovodi Þeistareykjalína 1 i Kröflulína 4 treba da doprinesu stvaranju snažnije energetske mreže na veoma izolovanom području Islanda, a potreba njihove izgradnje je primarno inicirana početkom rada novih privrednih objekata na ovom području.

Ukupna dužina ova dva nova 220 Kv dalekovoda će u konačnici iznositi 61 kilometar, a ugovoreni rok njihove izgradnje je kraj oktobra ove godine.

Jedan od najvećih izazova i prepreka za radnike Elnos Grupe angažovane na ovom  projektu predstavljaju okrutni vremenski uslovi čije su primarno obilježje snježne padavine i vjetrovito vrijeme.

Izvođenje trenutne faze radova predstavlja drugu projektnu etapu izgradnje dalekovoda Þeistareykjalína 1 i Kröflulína 4.

Prva faza radova  je uspješno i u roku  okončana krajem decembra prošle godine, dok je realizacija duge faze počela početkom maja ove godine.

Na izvođenju radova izgradnje dalekovda Þeistareykjalína 1 i Kröflulína 4 trenutno su angažovana 24 radnika. Početkom jula broj radnika na ovom poslovnom poduhvatu će se povećati za još 20 koji će zajedno sa prvom grupom ostati angažovani na sve do okončanja izgradnje oba dalekovoda.