Elnos Grupa gradi dva nova dalekovoda na Islandu

Vijesti | 22 Maja, 2017

Elnos Grupa za potrebe kompanije LANDSNET”, na sjeveru Islanda, izvodi radove izgradnje novih dalekovoda Þeistareykjalína 1 i Kröflulína 4.

Ovo je projekat koji predstavlja nov poslovni izazov za Elnos Grupu u ovoj sjevernoj zemlji.

Dalekovodi Þeistareykjalína 1 i Kröflulína 4 treba da doprinesu stvaranju snažnije energetske mreže na veoma izolovanom području Islanda, a potreba njihove izgradnje je primarno inicirana početkom rada novih privrednih objekata na ovom području.

Ukupna dužina dva nova 220 kV dalekovoda će u konačnici iznositi 61 kilometar, a ugovoreni rok njihove izgradnje je kraj oktobra ove godine.

Jedan od najvećih izazova i prepreka za radnike Elnos Grupe angažovane na ovom  projektu predstavljaju okrutni prirodni uslovi ovog terena i loše vremenske prilike. Tlo je prekriveno vulkanskom prašinom, a vrijeme je izuzetno hladno i vjetrovito.

Na izvođenju radova izgradnje dalekovda Þeistareykjalína 1 i Kröflulína 4 trenutno su angažovana 24 radnika. Početkom jula broj radnika na ovom poslovnom poduhvatu će se povećati za još 20 koji će zajedno sa prvom grupom ostati angažovani sve do okončanja izgradnje oba dalekovoda.