Elnos Grupa gradi novu transformatorsku stanicu u okolini Beograda

Vijesti | 29 Decembra, 2016

Početkom oktobra, počela je izgradnja nove transformatorske stanice 110/20 kV Krnješevci, koja se nalazi u opštini Stara Pazova, nedaleko od međunarodnog auto-puta Beograd-Zagreb. Investitor projekta je „EPS DISTRIBUCIJA“d.o.o. Glavni nosilac posla je članica naše Grupe „ELNOS BL“ d.o.o. Beograd, koja realizuje još jedan u niz projekata izgradnje novih transformatorskih stanica po sistemu „ključ u ruke“.

Nova transformatorska stanica se gradi usljed povećanja broja industrijskih potrošača u datom regionu. TS 110/20 kV Krnješeveci će imati dva energetska transformatora snage 31,5 MVA, a njihova izgradnja će se vršiti u dvije etape. Prema ugovoru, do marta 2018. godine Elnos BL d.o.o. Beograd treba završiti prvu etapu projekta. Ova etapa obuhvata ugradnju jednog energetskog transformatora snage 31,5 MVA , zatim jednog transformatorskog polja 110 kV, dva dalekovodna polja 110 kV, kompletnog 20 kV postrojenja sa 22 ćelije.

Radovi se odvijaju prema planiranoj dinamici. U ovom periodu akcenat je na poslovima u oblasti građevinskih radova. Izgrađena je komandno-pogonska zgrada, na kojoj se rade fasada i unutrašnje malterisanje. Izgrađeni su, takođe, temelji za elemente 110 kV dijela postrojenja, kao i temelji energetskih transformatora i portala. U narednoj godini nas očekuju intenzivni poslovi u oblasti elektro radova.