Elnos Grupa ponosna karika izrade Odlagača 12.000

Vijesti | 1 Februara, 2018

Probni rad Odlagača 12.000 je okončan, a ova impozantna mašina je danas zvanično predata „u ruke“ krajnjem korisniku, Elektroprivredi Srbije. Odlagač 12.000 je dio prvog realizovanog zelenog projekta u oblasti rudarstva za EPS, a Elnos Grupa je bila ponosni dio njegove izgradnje.
U protekle dvije godine, koliko je projekat trajao, Elnos Grupa je kao podizvođač kompanije FL Smitdh, realizovala zadatke iz zajed­ničkog ugovora koji je obuhvatao projektovanje, nabavku, isporuku, ugradnju elektro opreme i puštanje u rad masivne mašine.
Tim Elnos Grupe je ugradio kompetnu elektro opremu i na taj način oživio najveći odlagač na kopovima EPS-a do sada.
Ova rudarska mašina posjeduje instalisanu snagu od približno 5630 kW, teži 2.060 tona i dug je 130 metara. Odlagač 12.000 spada u kategoriju najsavremenijih iz oblasti primjene „zelenih“ rješenja u rudarstvu, a broj 12.000, koji je dio njenog ličnog imena, označava iznos kubnih metara materijala koje može da odloži za samo jedan čas rada.
Primjena Odlagača 12.000 u RB Kolubara će biti višestruko korisna, a ugalj će se eksploatisati efikasnije i ekološki opravdanije. Krajnji ciljevi projekta su čistiji vazduh uz smanjenje habanja opreme i troškova održavanja.