Elnos Grupa završava novi projekat na Islandu

Vijesti | 18 Maja, 2018

Elnos Grupa je na pragu završetka još jednog značajnog poduhvata na Islandu. Ovaj put smo dio projekta izgradnje nove hidroelektrane Burfell 2, čija će instalisana snaga iznositi 100 MW.

Izgradnja nove HE Burfell 2  je dio velikog proširenja hidroenergetskog kompleksa u krugu stare istoimene hidorelektrane čija instalisana snaga iznosi 270 MW, a koja je sve do 2007. godine bila najveća hidroelektrana ove zemlje.

U okviru ovog projekta izvodimo kompletne radove instalacije elektroenergetskih postrojenja neophodnih za priključenje na mrežu nove hidroelektrane i pomoćnih postrojenja koja su od ključne važnosti za funkcionisanje nove HE Burfell.

I ovaj poduhvat na Islandu je sa sobom donio niz specifičnosti od kojih je jedna od najvećih ta da se mašinska zgrada, u kojoj su pozicionirani i turbina i generator, nalazi oko 100 metara ispod zemlje.

Naše ekipe su trenutno zakoračile u finalnu fazu polaganja energetskih i komandno-signalnih kablova, montaže sabirničkih sistema i ugradnje raznih pomoćnih sistema elektrane.

Od novembra prošle godine, kada su počeli radovi naših timova  na ovom projektu, uspješno je okončano polaganje i povezivanje 35 kilometara raznih tipova kablova.

Ekipe Elnosa trenutno uspješno privode kraju montažu i zavarivanje vazduhom izolovanih aluminijumskih sabirnica čija ukupna dužina po fazi iznosi oko 150 metara, pri čemu je dužina pojedinih segmenata 10 metara. Ove sabirnice se ugrađuju u tunelu dubokom 110 metara. Naše ekipe su u okviru ovog projekta ugradile i oko 2,5 kilometra horizontalnih kablovskih regala.

Investitor projekta je islandska nacionalna elektroenergetska kompanija Lansvirkjun, a Elnos Grupa projekat realizuje u sklopu ugovora sa kompanijom „Andritz Hydro“.