Elnos Island

U „zemlji vatre i leda”, Islandu, Elnos Grupa je početkom 2015. godine otvorila još jedno značajno poglavlje na internacionalnom nivou. Naša grupacija osnažena je novom članicom, Elnos Iceland, sa sjedištem u dalekom Rejkjaviku.  Na ovom specifičnom tržištu bavimo se inženjeringom u oblasti dalekovoda, trafostanica i obnovljivih izvora energije do nazivnog napona 400 kV.
Pored brojnih izuzetnosti i atrakcija, Island je i u oblasti energetike jedinstven. Naime, jedina je zemlja na svijetu koja koristi 100 odsto obnovljive izvore za proizvodnju električne energije. Zbog toga nam realizacija elektroenergetskih projekata na najsjevernijoj tački na mapi naše Grupe i Evrope ne predstavlja samo izazov, već i privilegiju. U ovoj zemlji radimo veoma intenzivno od osnivanja kompanije do danas. Realizovali smo izuzetno zahtjevne projekte u teškim i netipičnim uslovima rada. Ekspertizu smo prvo pokazali u oblasti dalekovoda, na strateški važnom dalekovodu koji smo rekonstruisali u oblasti Arktičkog kruga. Ubrzo su uslijedili podjednako izazovni projekti izgradnje novih 220 kV dalekovoda u poljima lave, a paralelno sa njima i proširenje našeg portfolija u oblasti GIS trafostanica, a zatim i elektrana.
Zahvaljujući ovim rezultatima, Elnos Grupa je na Islandu pozicionirana kao aktivan i ozbiljan učesnik na tržištu, sa širokom paletom usluga i mogućnosti. Spremni smo za nove izazove koji će i u budućnosti ovom modernom društvu osigurati kvalitetno i sigurno snabdijevanje električnom energijom.