Elnos Sjeverna Makedonija

Inicijalni korak na tržištu Makedonije „Elnos BL“ je napravio u junu 2009. godine. Riječ je o projektu zamjene 380 km klasičnog zaštitnog užeta OPGW-om na dalekovodima nazivnog napona 400, 220 i 110 kV, urađenom za „Makedonski elektroprenosni sistem operator“ (MEPSO). Ovo je bio početak danas dugogodišnje saradnje sa MEPSO-om, a ujedno i odlična preporuka za dalje poslovne planove na ovom tržištu. U aprilu 2010. godine registrovana je kompanija „Elnos BL“ d.o.o.e.l. Skoplje − Makedonija.
Portfolio kompanije „Elnos BL“ na tržištu Makedonije obuhvata: oblasti inženjeringa na visokom naponu, oblasti industrije, obnovljivih izvora energije.
Većina referenci u Makedoniji ostvarena je u oblasti izgradnje i modernizacije dalekovoda do naponskog nivoa 400 kV. Pored već pomenutog projekta za MEPSO izdvajamo: projekat rekonstrukcije DV 110 kV Skoplje 1−Kumanovo 1. Posebno smo ponosni na učešće u projektu izgradnje prvog vjetroparka u Makedoniji − VP Bogdanci. Na ovom projektu smo po sistemu ‘ključ u ruke’  izgradili novi DV 110 kV Bogdanci−Valandovo.
Na ovom tržištu u narednom periodu očekujemo veliki izazove u domenu trafostanica i dalekovoda, čijom bi realizacija značajno doprinijela efikasnosti i sigurnosti elektroenergetskog sistema Makedonije.