Elnos Sjeverna Makedonija

Učestvujući u izgradnji više od 80 odsto optičke mreže današnje S. Makedonije, naša članica sa adresom u Skoplju danas u ovoj zemlji kotira kao jedna od vodećih elektroenergetskih kompanija.

Inicijalni korak na tržištu Makedonije napravili smo u junu 2009. godine kroz projekat zamjene 380 km klasičnog zaštitnog užeta OPGW-om na dalekovodima nazivnog napona 400, 220 i 110 kV, realizovanom za „Makedonski elektroprenosni sistem operator“ (MEPSO). Na ovaj način je ostvaren početak današnje dugogodišnje uspješne saradnje sa MEPSO-om.

Iako je instalacija OPGW-a svojevrstan zaštitni znak Elnosa S. Makedonije, portfolio ove članice je mnogo više od ove djelatnosti, on obuhvata: oblasti inženjeringa na visokom naponu, zatim industrije i obnovljivih izvora energije.

U prilog sve značajnijem angažmanu na polju obnovljivih izvora govori činjenica da smo bili važan akter izgradnje prvog vjetroparka u ovoj zemlji – VP Bogdanci (36,8 MW) i trenutno ekipa S. Makedonije gradi drugi vjetropark na njenoj teritoriji – VP Bogoslovec (36 MW).

Pored navedenog na ovom tržištu smo zabilježili niz značajnih referenci iz oblasti izgradnje i modernizacije dalekovoda naponskog nivoa do 400 kV. Među njima s ponosom možemo da izdvojimo neka od najmodernijih tehnoloških rješenja: rekonstrukciju DV 110 kV TS Skoplje 1-TS Kumanovo 1, rekonstrukciju dalekovoda 110 kV TS Skoplje 3-HEC Kozjak, izgradnju novog dalekovoda 2×110 kV za Hidroelektranu Sv. Petka.

Godine 2018. značajno jačamo poziciju članice u Makedoniji, koja postaje četvrti resursni centar Grupacije. Timovi Elnosa S. Makedonija ostvaruju odlične rezultate kako na matičnom tako i na ostalim tržištima Elnos Grupe. Resursni centar Elnos S. Makedonije broji više od 30 zaposlenih, najvećim dijelom elektromontera, obučenih i kvalifikovanih za rad na 110 kV i 400 kV dalekovodima i trafostanicama.

Danas je naša članica u S. Makedoniji važan i neizostavan dio projekata koji obezbjeđuju sigurnost, stabilnost i novu energetsku budućnost elektroenergetskog sistema ove zemlje.