Elnos Norveška

Širenje na tržište Norveške je bio prirodan nastavak aktivnosti Elnos Grupe u skandinavskim zemljama. Naša djelatnost u „zemlji vikinga i fjorodova“ ozvaničena je 2017. godine i odnosi se na inženjering u oblasti energetike, tj. projektovanje, izgradnju i rekonstrukciju elektroenergetskih sistema visokog napona.
Na novom tržištu smo dobili i prvi ugovor, čija je realizacija počela u januaru 2018. Naš prvi projekat u Norveškoj, NordLink–Zeleni link, nije izuzetan samo u tehničkom smislu. Ovo je jedan od kapitalnih projekata koji će omogućiti stvaranje integrisanog evropskog energetskog tržišta. NordLink interkonekcija je energetska veza kojom će se obezbijediti razmjena električne energije, dobijene isključivo iz obnovljivih izvora, između elektroenergetskih sistema Njemačke i Norveške. Prenos energije će se vršiti najdužim HVDC sistemom u Evropi. Elnos Grupa je, kao podizvođač ABB-a, zadužena za izvođenje elektromontažnih radova na izgradnji konvertorske stanice Tonstad u Norveškoj. Naponski nivo trafostanice je +/- 515 kV, dok prenosni kapacitet iznosi 1.400 MW.
Iskorak na tržište Norveške nam je višestruko značajan. Prije svega, kao mogućnost da i u zemlji koja je treći svjetski izvoznik energije potvrdimo svoja znanja,  profesionalni potencijal  i visok stepen tehničkih standarda. Nakon segmenta trafostanica, trenutno radimo i na razvoju projekata u oblasti dalekovoda.