Energetske mreže nove generacije – HVDC MONITA

Slajder | 28 Aprila, 2010

HVDC interkonekcije, kao ključne tehnologije nove generacije, u sve većoj mjeri oblikuju energetske mreže budućnosti. Spremne da odgovore zahtjevima prenosa velikih količina električne energije na velikim udaljenostima one postaju globalno energetsko rješenje.
Jedan od najvećih projekata iz ove oblasti u Evropi je bila izgradnja HVDC interkonekcije između Crne Gore i Italije.
HVDC interkonekcija MONITA (Montenegro-Italy) je krajem prošle godine i zvanično uspješno premostila Jadransko more i energetski povezala Crnu Goru i Italiju. Biti dio energetskog projekta decenije, kako ga nazivaju mnogi, za timove Elnos Grupe je poduhvat koji će zauvijek pamtiti.

Monita1

JADRANSKI ENERGETSKI MOST

HVDC interkonekcija MONITA je najnaprednija, a istovremeno i najsloženija konekcija svoje vrste u Evropi, a kao takva pozicionirana je i na oficijelnu listu projekata od važnosti Evropske Unije i Energetske zajednice. Istovremeno, ona je nosilac epiteta projekta od strateškog značaja, jer je u pitanju prva HVDC interkonekcija između Balkana i Evropske Unije.

mapa_monita_sr

Ova moćna elektroenergetska veza kapaciteta 600 MW je dugačka 445 kilometra (423 kilometra odnose se na njen podvodni i 22 kilometra na podzemni kabl), a prema važećim procjenama trebala bi da podmiri energetske potrebe oko million domaćinstva.

Izgradnja HVDC interkonekcije MONITA je pored postavljanja podvodnog kabla između Italije i Crne Gore podrazumijevala izgradnju konvertorske stanica 400/110/35 kV Lastva u crnogorskoj Lastvi Grbaljskoj u čijoj izgradnji su učestvovale ekipe naše kompanije.

IZAZOV ZA PAMĆENJE

Konvertorska stanica Lastva Grbaljska, instalisane snage 1000 MW i naponskog nivoa ± 500 kV DC, se prostire na 17,1 hektara površine u blizini magistralnog puta Tivat-Budva.
Zadatak naših timova je bilo izvođenje izuzetno zahtjevnih elektromontažnih radova u HVDC konvertorskoj stanici u Lastvi Grbaljskoj
Biti jedan od izvođača u njenoj izgradnji je samo po sebi bilo veliki izazov. Naše ekipe su u okviru ovog poduhvata potvrdile efikasan pristup poslu radeći pod pritiskom kratkih rokova, često teških vremenskih uslova, ali i u radu sa novim vrstama tehnologija.

Monita-radnici

Ovo je projekat u okviru kojeg smo stekli veliko iskustvo izvodeći elektromontažne radove na sedam konvertorskih transformatora koji su težili više od 409 tona, a čija visina u kompletno montiranoj fazi iznosi 14 metara. Ovi kolosalni konvertorski transformatori imaju veoma važnu ulogu upravo u prenosu velike količine električne energije na dugim relacijama.

Naši timovi su na ovim transformatorima izvršili poslove montaže kompletne opreme, odnosno kabliranje, ožičavanje i pozicioniranje transformatora. Kompletirali smo i mašinsku fazu radova, sistem za hlađenje i ventilacijski sistem na tiristorima, takođe važnom elementu konvertorske stanice.

Ništa manje zahtjevna nije bila ni etapa ugradnje više od 200 elektro ormara, koju smo uz dosta napora i zalaganja završili uspješno u roku od šest mjeseci.

Realizovali smo i kompletne elektromontažne radove na AC postrojenju jednog pola konvertorske stanice. Pored toga, uspješno smo izveli i zahtjevnu montažu i podizanje dva velika reflektorska stuba visoka po 35 metara sa snažna po 12.000 vati.

Vjerujemo da smo svojim profesionalizmom i rezultatima u okviru ovog projekta opravdali ulogu važnog činioca na tržišu Crne Gore i ponosni smo što smo bili dio dinamičnog poduhvata tranzicije ka novoj energetskoj budućnosti ove zemlje i regije.