ENS potpisao dva nova ugovora

Vijesti | 23 Februara, 2018

Naša slovenčka članica ENS je kao dio konzorcijuma kojeg predvodi kompanija “Kolektor Igin” izabrana za izvođenje elektromontažnih radova u 110, 220 i 400 kV rasklopnom postrojenju za nadogradnju i rekonstrukciju TS Divača.

Zadatak tima ENS-a  je da u okviru ovog projekta izvede radove montaže VN aparata i kablovskih veza.

Pored ovog, ENS je potpisao i novi ugovor za projekat sanacije dvosistemskog dalekovoda 110 + 20 kV Vuhred-Podvelka.

Timovi ENS-a su u proteklih godinu dana, koliko su dio Elnos Grupe, uspješno realizovali niz značajnih projekata.