ENS Slovenija

Naše prisustvo na području Evropske unije od ove godine je značajno pojačno novom kompanijom u Sloveniji. Početkom februara, sa radom je počela kompanija Elektro novi sistemi d.o.o. u Ljubljani, koja je najveća kompanija u Elnos Grupi na području EU.

Kompanija zapošljava iskusne slovenačke stručnjake za izvođenje radova na elektroenergetskoj mreži. U ekipi su pet inženjera, četvorica vrhunskih poslovođa za izvođenje radova i 11 visoko osposobljenih montera.

Osnovna djelatnost kompanije Elektro novi sistemi d.o.o. je izgradnja elektroenergetskih i telekomunikacionih objekata. Prodajno-proizvodni program kompanije su inženjering poslovi u oblasti   nadzemnih i podzemnih vodova, transformatorskih stanica i drugih elektroenergetskih objekata naponskog nivoa od 1 do 400 kV i antenskih objekata za telekomunikacije.