Gradimo novu trafostanicu na sjeveru Švedske

Vijesti | 16 Avgusta, 2018

Elnos Grupa je ovog ljeta dio još jednog značajnog projekta na tlu Švedske. Naši timovi izvode kompletne elektromontažne radove u 130 kV postrojenju nove trafostanice Porjusberget 400/130 kV, koja će biti novi važan link za priključenje hidroelektrane Porjus na elektroenergetsku mrežu.
Projekat izgradnje nove trafostanice Porjusberget 400/130 kV predstavlja važnu kariku za povećanje stepena sigurnost isporuke električne energije u sjevernom dijelu ove skandinavske zemlje.
Nova trafostanica, koja će zamijeniti staru trafostanicu Porjus Gamla, sastoji se od osam dalekovodnih, dva transformatorska i jednog reaktorskog polja.
Naše ekipe u okviru ovog projekta trenutno izvode radove na polaganju i povezivanju energetskih i komandno-signalnih kablova u postrojenju nove trafostanice. Okončali smo i radove na montaži čeličnih portala i čelične konstrukcije, a nedavno je završena i montaža primarne opreme i primarnih veza u postrojenju nove trafostanice.
Investitor projekta je kompanija Vattenfall Eldistribution AB, a glavni ugovarač je Linjemontage i Grästorp AB. Rok za izvođenje radova je sredina oktobra ove godine.

Hidroelektrana Porjus
Hidroelektrana Porjus je jedna od najstarijih i treća po veličini hidroelektrana u Švedskoj. Izgrađena je 1915. godine, a u periodu između 1971-1982. godine premještena je u novu zgradu, dok je njena stara zgrada pretvorena u muzej.