Intenzivirani radovi na izgradnji trafostanice Laktaši

Vijesti | 15 Januara, 2016

Elnos Grupa je dio konzorcijuma „Elektroenergetika“ koji za „Elektroprenos BiH“ gradi novu trafosformatorsku stanicu – TS 110/20 kV Laktaši 2. Svi radovi teku prema planiranoj dinamici. Elnos BL je završio dio poslova vezan za uzemljivačku mrežu trafostanice i podizanje kompletne VN opreme. Trenutno se u našoj elektromontažnoj radionici izrađuju ormari zaštite i upravljanja za polje 110 kV. U naredna četiri mjeseca će se obaviti: montaža ormara zaštite i upravljanja, prijemna ispitivanja (FAT) energetskih transformatora snage 20 MVA, a zatim isporuka i montaža transformatora.

Trafostanica 100/20 kV Laktaši 2 gradi se u Aleksandrovcu, opština Laktaši. Trenutno se područje opštine Laktaši snabdijeva električnom energijom iz TS 110/20 kV Laktaši. Rаzvој industriјskе zоnе u Aleksandrovcu, zatim аеrоdrоmа Маhоvlјаni, kао i izgrаdnjа аutоputа Bаnjа Lukа – Grаdiškа doveli su do toga da je pоtrеbna izgrаdnja nоvе trаnsfоrmаtоrskе stаnicе – ТS 110/20 kV Lаktаši 2.

Uvođenje u posao izgradnje bilo je u aprilu 2015. godine, a rok za završetak radova je oktobar 2016.