Intenzivirani radovi na TS 110/35/10 kV Bileća

Vijesti | 4 Jula, 2016

Elnos Grupa lider je konzorcijuma Elektroenergetika koji za Elektroprenos BiH radi kompletnu rekonstrukciju TS 110/35/10 kV Bileća. Rekonstrukcijom su  obuhvaćene elektro, građevinska i mašinska faza, kao i isporuka i ugradnja energetskog transformatora snage 20 MVA. Nakon rekonstrukcije na trafostanici će se kompletno ukinuti napon 10 kV i promijeniti sa 20 kV, pa će prenosni odnos TS Bileća biti 110/35/20 kV.

Ovo je prva kompletna rekonstrukcija trafostanice od njene izgradnje, daleke 1958. godine. Rekonstrukcija se vrši u dvije etape, a u ovom periodu intenzivirani su radovi prve etape tj. reonstrukcija postrojenja 110 kV. Sva visokonaponska oprema je montirana na već prilagođene konstrukcije i sljedeći korak je njeno kompletno primarno povezivanje. Završeni su svi ormari u polju, kao i ormari zaštite i upravljanja, za četiri DV polja i dva TR polja postrojenja 110 kV.  Pomenuti ormari su proizvedni i fabrički ispitani u našoj elektromehaničkoj radionici. U toku je i polaganje komandno-signalnih kablova i kablova napajanja, nakon čega će se početi sa vezivanjem istih. U skladu sa planiranom dinamikom, završetak prve etape rekonstrukcije očekuje se u prvoj polovini avgusta, nakon čega će uslijediti radovi na srednjenaponskom i niskonaponskom postrojenju.

TS 110/35/10 kV Bileća pripada Elektroprenosu BiH, operativnom području Mostar. Trafostanica obezbjeđuje bitne veze 110 kV dalekovoda sa trafostanicama u Nikšiću, Gacku i Trebinju, a nakon rekonstrukcije, pored navedene tri veze imaće i četvrtu sa TS 110 kV Stolac. Uvođenje u posao rekonstrukcije bilo je u novembru 2015. godine, a rok za završetak projekta je početak 2017. godine.