Intenzivirani radovi na TS 400/110/35/10 kV Stanari

Vijesti | 30 Avgusta, 2013

Na objektu TS 400/110/35/10 kV Stanari konzorcijum Elnos BL i Tekton i podizvođač radova ARS inženjering intenzivirali su građevinske i elektromontažne radove. Donosimo kratak pregled aktuelnih radova našeg konzorcijuma sa jednog od najznačajnijih energetskih projekata u BiH.
Građevinski radovi koje izvodi Tekton obuhvataju radove na postrojenjima 110 i 400 kV i na  objektu komandno-pogonske zgrade. Na 110 kV postrojenju završeni su portali, temelji nosača aparata i radi se na montaži konstrukcija aparata. Takođe su završene sve relejne kućice postrojenja 110 kV, kao i temelj energetskog transformatora 110/35/10 kV i radi se na njegovom pristupnom putu.
Kompletni građevinski radovi u postrojenju 110 kV biće završeni do kraja septembra. Na postrojenju 400 kV su urađeni portali i radi se na izradi temelja nosača aparata. Uporedo sa postrojenjem 400 kV radi se na objektu komandno-pogonske zgrade, koja do kraja godine treba biti pokrivena sa završenim grubim građevinskim radovima.Što se tiče elektromontažnih radova, Elnos BL radi mrežu uzemljenja koja se izvodi sa Cu užetom 70 mm2. Završena je mreža na postrojenju 110 kV. U toku su radovi na uzemljenju konstrukcija aparata 110 kV, a zatim će se raditi dio ka postrojenju 400 kV i nakon toga uzemljenje ograde trafostanice.