Ispitivanje kvaliteta električne energije u Banjalučkoj pivari

Vijesti | 6 Septembra, 2013

1/9/2013

U sklopu energetskog audita, Elnos BL izvršio je monitoring kvaliteta električne energije Banjalučke pivare na motornim odvodima snage veće od 50 kW.

Praćenje svakog motornog odvoda vršeno je u vremenskom intervalu od 24 h, sa ciljem da se obuhvate svi radni ciklusi potrošača, u većini slučajeva se  radi o intermitentnim pogonima.

Monitoring je obuhvatio kontrolisanje sljedećih parametara:

 

 • efektivne vrijednosti faznih struja L1, L2 i L3 i struje nultog provodnika (min, max i srednja vrijednost),

 

• efektivne vrijednosti  faznih napona U1, U2, U3 i napona nultog voda (min, max i srednja vrijednost),

 

• ukupni THD i prisustvo 3, 5 i 7-og harmonika napona faza L1, L2, L3 i nultog voda

 

• frekvencije (min, max i srednja vrijednost),

 

• flikera pojedinih faza (Plt),

 

• aktivne snage – svake faze pojedinačno i ukupne snaga (min, max i srednja vrijednost),

 

• energije (aktivna, rektivna, prividna ) – svake faze pojedinačno i ukupne energija (srednja vrijednost) i

 

• prisustva upravljačkih signala u energetskim vodovima.

 

 Svrha monitoringa je, pored kontrole osnovnih parametara, odnosno, pokazatelja kvaliteta električne energije na motornim odvodima, bilo i snimanje polaznih struja pojedinih motora, odnosno, maksimalne jednovremene aktivne snage koju je potrebno obezbijediti za normalan rad postrojenja i mogućnosti  kontrolisanog ograničenja maksimalne jednovremene aktivne snage postrojenja.