1966

| 22 Januara, 2016

Osnovan je „Metalelektro“, u prvim integracionim procesima u „Agrovojvodini“.