1980

| 22 Januara, 2016

Nastao je „Elnos“ Novi Sad, nastajanjem nove organizacije u „Metalelektru“.