1997

| 22 Januara, 2016

Elnos BL se potpuno privatizuje i transformiše u d.o.o.