2017

| 16 Oktobra, 2017

Realizacijom strategije razvoja dolazi do prodaje akcija kompanije u Austriji i osnivanja dvije nove kompanije u Sloveniji i Norveškoj.